dla ignorantów- czyli do mnie

05.11.2015r.

gdy nocy cisza Cię budzi to znak, że już się nie łudzisz

żeś piękna, bez skazy i twarda

wciąż słuchasz kapłana, że lenisz się z rana

żeś wcale w boju nie harda

lecz ego rządzące, Twą moc trzymające

i miłość z popiołów nie wstała

Żeś wiary nie miała,szybko się poddała, lecz wiedzieć chciej jedno -

żeś mała.

Lecz nie płacz z rozpaczy, patrz na to inaczej - bo kwitnie kwiat w Tobie

miłości.

Więc zamknij swe oczy, pogrąż się w ciemności,

w nicości i pochyl nad swoja małością, nad brakiem mądrości,

na śladzie Boga Obecności w Tobie

I skup się na iskrze i uwierz a będzie i pokłoń się ludziom i głoś

to orędzie:

Żeś Bogiem, nie Małą, żeś Synem doskonałym

Żeś Mocna i Prawa, Łaskawa

Że serce nie zginie a światłość zabłyśnie

Że lęk się rozpłynie

i będziesz się czyściej

poprawnie zachowywać w sobie

gdzie myślą, słowem i czynem

nikomu krzywdy nie zrobisz